Disclaimer

W.J. van Duin B&A is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder inbegrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Aanpassen disclaimerbeleid
Wij behouden ons het recht voor deze disclaimerbeleid aan te passen. Raadpleeg deze disclaimerbeleid dan ook regelmatig.

Deze disclaimerbeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 december 2016.

De beheerder van de gegevens is W.J. van Duin B&A,
afdeling Public Affairs, Witte Paal 47, 1742 NL SCHAGEN.

W.J. van Duin B&A
Disclaimer en onder Licentie van:
W.J. van Duin B&A Bouwbegeleiding & Adviesburo