< EED energie-audit Inspecteur

W.J. van Duin Gediplomeerd
EED energie-audit adviseurEED energie-audit adviseur

In 2012 heeft de EU de Europese EED Richtlijn vastgesteld (ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive). In deze richtlijn staan verplichtingen die zowel voor lidstaten als organisaties gelden. Een daarvan is het uitvoeren van een energie-audit.


Nederlandse wetgeving

Middelgrote verbruikers en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabel is een maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdient. Een grootverbruiker kan in bepaalde gevallen verplicht gesteld worden om een energiebesparings-onderzoek in te dienen.


Bent u verplicht?

Deze richtlijn geldt niet voor alle bedrijven, maar enkel voor bedrijven die:
a) 250 personen of meer werkzaam hebben, óf
b) jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.
Sommige bedrijven zijn vrijgesteld van deze verplichting, zoals ondernemingen die toegetreden zijn tot de MEE of de MJA3 óf die Europees of internationaal gecertificeerd zijn. Lees meer over op de site van de RVO.


Wat is een energie-audit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Het doel van een energie-audit is om inzicht in het eigen energiegebruik te vergroten en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn. Het resultaat van de energie-audit is een lijst met kosteneffectieve maatregelen. Uw organisatie stelt een plan van aanpak op en stemt dat af met het bevoegd gezag, dat de toetsing ervan verzorgt of uitbesteedt aan een omgevingsdienst.

De energie-audit bestaat uit de volgende stukken:
- Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer).
- Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
- Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar.
- Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.
Bedrijven waarvoor de EED geldt, moeten iedere vier jaar een energie-audit opstellen en indienen.


Voorkom boete en laat nu nog een EED-audit uitvoeren door W.J. van Duin B&A

Wim van Duin is Gecertificeerd

door onderstaande instanties op het gebied van EED energie-audit.

Wilt u meer weten over
EED energie-audit inspectie


of wat Wim van Duin voor u kan betekenen op dit specifieke gebied?


klik hier