W.J. van Duin gecertificeerd

NEN-2767 inspecteur

Met NEN-2767 is de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De meetresultaten helpen meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen. Daarnaast kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. Tegelijk maakt dit dat je de gevolgen van het niet onderhouden op het juiste moment ook kunt aantonen. De conditiemeting is zo een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en –beleid. Je communiceert in alle gevallen over de (gewenste) technische kwaliteit. Juist daarbij zijn heldere, uniforme en eenduidige afspraken gewenst. NEN-2767 is dé norm voor conditiemeting. Conform de norm NEN-2767 is conditiemeting het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

Wat is conditiemeting?

Conditiemeting is een soort 'checklist' waarmee de technische staat van een gebouw of infrastructureel bouwdeel kan worden gemeten. Dat gaat dus volgens NEN-2767. Kortom, deze norm is ontzettend nuttig voor iedereen die verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer.

Doel van norm NEN-2767

W.J. van Duin B&A zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico's en zo kunt u meerjarige onderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit waarborgen.

Inspectie: maatschappelijk belang

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. In de onderstaande tabel zijn korte omschrijvingen van de conditiescores gegeven.

Doel van norm NEN-2767

Het uitgangspunt van W.J. van Duin B&A is de behoefte aan een onafhankelijke registratie van de conditie van onroerend goed of infrastructuur. Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van onroerend goed of infrastructuur. Beheerders die ervaring hebben met het opstellen en gebruiken van onderhoudsplanningen constateren dat voor eenzelfde gebouw of infrastructurele object soms zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen worden aanbevolen. Van daaruit is bij de beheerders de behoefte ontstaan aan een persoonsonafhankelijke opname- en registratiesystematiek. De daarvoor ontwikkelde methodiek wordt conditiemeting genoemd. Vanwege de behoefte aan eenduidigheid voor een uniforme toepassing is de methodiek herzien en vastgelegd in een norm. De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. De conditiemeting kent nadrukkelijk een technische invalshoek. U kunt NEN-2767 zowel gebruiken bij de conditiemeting van verscheidene objecten: van gebouwen tot aan infrastructuur.


Wim van Duin is Gediplomeerd

door onderstaande instanties op het gebied van NEN-2767.

Bedrijven die u voor gingen.....

HKb Echelon is al meer dan 30 jaar in heel Nederland werkzaam als gespecialiseerd onderhoudskundig adviesbureau. Onafhankelijk en zelfstandig opererend in de markt van Vastgoedonderhoud. Klein en snel inzetbaar, bieden wij u een breed pakket van integrale dienstverlening.
Gedurende de jarenlange samenwerking tussen HKb ECHELON en Wim van Duin hebben wij diverse NEN-2767 inspecties uitgevoerd. Zo hebben wij Wim leren kennen als een vakbekwaam en gedreven inspecteur. Zijn grote bouwkundige ervaring en zijn puntige humor maken Wim tot wat hij is: een vakman om met plezier mee samen te werken.


— Hans Rijnders
HKB Echelon

Wilt u meer weten over
NEN-2767 inspectie


of wat Wim van Duin voor u kan betekenen op dit specifieke gebied?


klik hier