Bouwkundige inspectie professional

Vier jaar na de start van Bouwbegeleiding & Adviesburo W.J. van Duin, in 2007, is initiator en eigenaar Wim van Duin toe aan vernieuwing. De doorstartfase geeft de bouwtechnisch ingenieur concreet vorm door de verhuizing naar een locatie op bedrijventerrein Witte Paal in Schagen. Maar nog meer door toevoeging van een nieuwe specialisatie aan zijn toch al stevige dienstverlening: gebouweninspectie volgens de RgdBOEI®-methode. Als eerste in Noord-Holland behaalde Wim van Duin eind 2010 in één keer het diploma bij de NVDO voor deze nieuwe geïntegreerde inspectiemethodiek, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, gericht op: Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. Met de officiële RgdBOEI®-certificatie is Wim van Duin een inspectieprofessional voor gebouwen en gebouwgebonden installaties met ervaring in de 1e-tranche inspecties van de Rgd 2013-2015. Ook gebouwinspecties conform de NEN 2767 met het opstellen van een MOP (meerjarenonderhoudsplanning) en MOB (meerjarenonderhoudsbegroting) en BVO en NVO-metingen van woningen en gebouwen conform de NEN-2580 behoren tot zijn dienstverlening. Sinds 2012 houdt W.J. van Duin zich steeds intensiever bezig met Duurzaamheid in de breedst mogelijke zin. Van Brandinspecties met rapportages en gebreken-tekeningen tot energetische gebouwinspecties conform de ISSO 82.1 EPA-W of ISSO 75.1 EPA-U opnames, adviezen en maatwerkadviezen. En sinds begin 2016 EED-Energie-audits (Energie Efficency Directive) voor het bepalen van bestaande energiestromen middels het opnemen en analyseren van de energiebalans en het energiegebruik van gebouwen inclusief vervoer.

Pionier in hart en nieren

Een bedrijf is zo sterk als de mensen die er werken. Dat geldt misschien het meest voor bedrijfsmatige initiatieven met één centrale trekker, zoals W.J. van Duin B&A. Als geboren pionier blikt Wim van Duin van nature vooruit naar nieuwe mogelijkheden. Gedegen vakkennis, ijzersterk doorzettingsvermogen, klantgerichtheid en meer dan een kwart eeuw gevarieerde ervaring in de bouwbranche. Dat waren voor Wim van Duin vier jaar terug de vier pijlers voor de start van zijn bedrijf. Nog steeds staan ze stevig overeind, en er is een nieuwe pijler bijgekomen: inspectie van gebouwen en gebouwgebonden installaties volgens de RgdBOEI®-methode.

Kennis en kunde gebundeld

Beton-, staal- en houtconstructies, teken- en rekenwerk voor civieltechnische werken, advisering in nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud. Al die kennis en kunde zijn gebundeld in W.J. van Duin B&A. De ene keer adviseert Wim van Duin bij de selectie van externe professionals, zoals architecten en constructeurs. De andere keer neemt hij de gehele directievoering van een project voor zijn rekening. Zijn klantenkring bestrijkt zowel particulieren als bedrijven (overheid, projectontwikkeling, aannemerij); van woningbouwprojecten en appartementengebouwen tot en met fabriekspanden, kantoorvestigingen en bedrijfslocaties.

Bouwbegeleiding in beeld

Nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten zijn vaak een gecompliceerd proces, waarbij vele technische, organisatorische en financiële aspecten een rol spelen. W.J. van Duin B&A staat garant voor een gestructureerde en professionele aanpak. Dankzij zijn brede expertise kan Wim van Duin ondersteuning bieden in ieder stadium. Van begeleiding van de ontwerp- en tekenfase, advies bij het selecteren van externe deskundigen (zoals architecten en constructeurs) tot advies bij aanbesteding en selectie van een aannemingsbedrijf. Maar ook in de vervolgstadia, in de vorm van directievoering en strakke planning- en kostenbewaking. Of - na de oplevering - als coördinator voor het periodiek onderhoud. Iedere fase wordt afgesloten met een tussentijdse evaluatie. Op grond van de behaalde resultaten kan de opdrachtgever, fasegewijs, zelf bepalen in hoeverre het wenselijk is het ingezette traject te vervolgen. Optimale vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor klanttevredenheid. Uit die overtuiging geeft Wim van Duin zijn klanten maximale keuzevrijheid.

Uitstekende service

Opdrachtgevers van W.J. van Duin B&A kunnen rekenen op service van topkwaliteit. Verder streeft Wim van Duin ernaar om iedereen binnen redelijk tijdsbestek van dienst te zijn. Dat lukt, dankzij een hecht relatienetwerk. In drukke tijden worden de krachten van gekwalificeerde en gedreven vakbroeders aaneengesmeed. Vanuit zijn nieuwe werklocatie, op bedrijventerrein Witte Paal in Schagen, is Wim van Duin actief in een grote regio. Het werkgebied van W.J. van Duin B&A strekt zich uit van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal tot aan Friesland, Flevoland (Lelystad, Almere) en de gehele Noordoostpolder.


W.J. van Duin B&A
EPA-W en EPA-U Inspecteur

Door van uw bestaande woning/gebouw een energiescan te maken kunnen we een energie-index en energielabel van de woning/gebouw bepalen. Deze overallvisie genereert periodiek consistente en eenduidige informatie, wat een uitgangspunt is voor integrale besluitvorming.

lees verder

W.J. van Duin B&A
Gebouw Inspecteur

Met de RgdBOEI®-methodiek als leidraad verzorgt W.J. van Duin B&A grondige inspectierondes,
met een focus op zowel alle bouwkundige onderdelen van het gebouw als op de gebouwgebonden voorzieningen.

lees verder

W.J. van Duin B&A
Infrarood Thermografie Inspecteur

Onbedoelde lekkage van lucht via zogenaamde ondichtheden in de vloer, gevel of dak betekent warmteverlies en tochtklachten.

lees verderWie is Wim van Duin?

Wim van Duin heeft ruim 25 jaar gevarieerde ervaring in de bouwbranche: beton-, staal- en houtconstructies, teken- en rekenwerk voor civieltechnische werken; advisering in nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud. Al die kennis en kunde zijn nu gebundeld in één bedrijf: W.J. van Duin Bouwbegeleiding & Adviesburo

Wim adviseert bij de selectie van externe professionals, zoals architecten en constructeurs. Maar met hetzelfde gemak neemt hij de gehele directievoering van een project voor zijn rekening. Zijn klantenkring bestrijkt zowel particulieren als bedrijven (overheid, projectontwikkeling, aannemerij); van woningbouw-projecten en apparte-mentengebouwen tot en met fabrieks-panden, kantoor-vestigingen en bedrijfs-locaties.

Op bouwkundig gebied is Wim van Duin
van alle markten thuis!