W.J. van Duin gecertificeerd
EPA-U adviseur en maatwerkadviseur

In april en mei 2012 heeft W.J. van Duin bij Kader in Utrecht de cursus EPA-U en EPA-U maatwerkadvies gevolgd. Op 16 juli is het certificaat EPA-U adviseur en maatwerkadviseur
in ontvangst genomen en mag W.J. van Duin als EPA-U adviseur en maatwerkadviseur na woningen nu ook utiliteitsgebouwen voorzien van een energieadvies en aanvullend het maatwerkadvies. Door van uw bestaand gebouw een energiescan te maken kunnen we een energie-index en energielabel woning bepalen. Hiermee krijgt u inzicht waar energiebesparingen mogelijk zijn en kunnen met u gerichte maatwerkadviezen worden gemaakt.


Alle kantoren verplicht zuinig met energie. — minister Blok (Wonen en Rijksdienst)

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten.

Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Blok kondigt een wettelijke verplichting aan voor eigenaren van kantoren: hun panden moeten minstens label C hebben. Die eis geldt vanaf 2023. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. Voor heel kleine kantoren en monumentale panden geldt nog een uitzondering.

Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties (bijv. verlichting) zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig.

De maatregel levert vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs. De verplichting voor (minstens) label C geldt alleen voor kantoren. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Betere controle
Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als
de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. De controle daarop door gemeenten en omgevingsdiensten schiet tekort. Het kabinet stelt daarom twintig extra toezichthouders voor de omgevingsdiensten beschikbaar; die zijn sinds deze maand actief. Zij helpen ook bij regionale projecten voor energiebesparing. Betere controle levert in 2023 ruim 16 petajoule besparing op.


Wim van Duin is Gecertificeerd

door onderstaande instanties op het gebied van EPA-U.

Bedrijven die u voor gingen.....

Van Amsterdam Garantiemakelaars Uw makelaar in Castricum, dat is Van Amsterdam . Niet zomaar een makelaar in Castricum. Van Amsterdam is een garantiemakelaar. Bent u dus op zoek naar een makelaar in Castricum om uw woning te verkopen? Bij Van Amsterdam in Castricum helpen wij u graag.De heer van Duin heeft recent voor een aantal bedrijfspanden en woningen de energieprestatiecertificaten opgesteld. Dit werk is uitermate professioneel en plezierig uitgevoerd.— Dick van Amsterdam
Van Amsterdam Garantiemakelaars

Dijkstra Bedrijfsmakelaardij om voor een juiste Verhuur/Verkoop te komen is het van belang dat je vooraf met de opdrachtgever een grondige analyse maakt van de juiste strategie, het contact legt met de kandidaat-huurder c.q. koper. en onderhandelt om tot de juiste deal voor de opdrachtgever te komen.Sinds enige tijd maakt René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij gebruik van de diensten van Wim van Duin voor het opstellen van energielabels voor bedrijfspanden in de ruimste zin des woords. Wim beschikt over de juiste kennis en informatie inzake deze soms complexe materie.


— René Paul Dijkstra
Bedrijfsmakelaardij

BuildingLabel faciliteert een landelijk netwerk van adviseurs voor woningen en utiliteits- bouw. We bieden een compleet pakket van kwaliteitsbewaking, (hybride) certificatie, software, rapportagetool, opleidingen en een vakkundige helpdesk.

Voor een vaste klant van ons in de regio Alkmaar en Bergen heeft Wim van Duin de energielabels opgesteld voor woningen, winkels en kantoorgebouwen. Dit heeft hij vlot en vakkundig gedaan. We hopen nog vaker samen te werken.


— Maurits Lavèn
BuildingLabel.com

Wilt u meer weten over
EPA-U inspectie


of wat Wim van Duin voor u kan betekenen op dit specifieke gebied?


klik hier


Energielabel Utiliteits-gebouwen Verplicht!

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien.

Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord.

Voor welke utiliteits-
gebouwen is een energielabel verplicht?


Het gaat om gebouwen voor utiliteit:
  • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek)
  • publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • onderwijs
  • horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden
  • verkoop, zoals supermarkten, winkels, showrooms van garages

Laat u eens gedegen adviseren door Wim van Duin.


EPA-U Certificaat