Certificaat Infraroodthermografie

Behalen certificaat Infraroodthermografie, level 1 (wereldwijd geldig) Van 22 t/m 26 oktober heeft W.J. van Duin in Den Bosch bij IRIS/ITC de cursus Infraroodthermografie Level 1 gevolgd en afsluitend het examen afgelegd. 11 november heeft hij het certificaat met bijbehorende legitimatiepas in ontvangst genomen en mag nu wereldwijd met zijn Flir B-335 camera infraroodopnames uitvoeren.

Gebouwinspecties

Gebouwinspecties Gemeente Waterland als Associeted Partner voor Asset Facility Management In oktober 2012 heeft W.J. van Duin voor Asset Facility Management 16 panden in de Gemeente Waterland conform de NEN-2767 geïnspecteerd. Van het gemeentehuis en sportzalen in Monnickendam en Marken tot brandweerkazernes in Ilpendam en Broek in Waterland en havengebouwen en bergingen op begraafplaatsen.

Sponsoring Voetbalvereniging SRC

W.J. van Duin B&A sponsort SRC TEAM B2. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 2012/2013 is W.J. van Duin B&A sponsor van voetbalvereniging SRC uit Schagen. Het elftal SRC-B2 van coach Mike Mooij wordt voor de komende jaar voorzien van nieuwe shirts en een multifunctionele tas, dankzij financiële support door W.J. van Duin B&A.

EPA-U Gecertificeerd

W.J. van Duin behaalt het EPA-U deelcertificaat onderdeel 1 en 2. Dinsdag 26 juni heeft W.J. van Duin met goed gevolg het EPA-U examen onderdeel 1: theorie met goed gevolg afgesloten. Tezamen met onderdeel 4: invoeren in de computer kan al een eerste globale energiebesparingsadvies worden aangegeven. Na het behalen van de onderdelen 2 en 3 kan ook het EPA-U label met Maatwerkadvies worden afgegeven.

Eerste Jubileum

W.J. van Duin bestaat per 02 april 5 jaar. Ongemerkt is het 5 jarig jubileum van W.J. van Duin B&A voorbijgegaan. In deze tijd van economische crisis wil ik hier toch bij stilstaan. Zoals alle in de bouw gerelateerde bedrijven heeft ook W.J. van Duin B&A last van deze economische problemen. Desondanks blijven wij optimistisch en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Aanschaf Infraroodcamera

Toenemende vraag infrarood inspecties. In verband met de toenemende vraag naar opleveringen van woningen met een infrarood inspectie en rapportage en als extra service bij het EPA-W labelen van woningen heeft W.J. van Duin B&A per 04 april 2012 een FLIR-infraroodcamera in gebruik genomen. Bij RATO in Utrecht is die dag een introductiecursus gevolgd en zal in mei een meerdaagse cursus gecertificeerd infraroodgebruik worden gevolgd. Om de kracht van infrarood nog meer uit te dragen wordt ook de cursus Blowerdoortest gevolgd, zodat uw woning geheel aan de nieuwste eisen van het Bouwbesluit 2012 kan worden getoetst en opgeleverd.

Gebouwinspecties Gemeente Waterland

Vervolgopdracht NEN-2767 Gebouwinspecties Gemeente Waterland In november zullen i.o.v. Asset nog 7 panden bij de Gemeente Waterland worden geïnspecteerd. Dit betreft o.a. de bibliotheek, een huisartsenpost, een multiculturele ruimte en enkele loodsen van de gemeente Waterland.

Maatwerkadvies in Naarden

EPA-W label en Maatwerkadvies in Naarden. W.J. van Duin B&A heeft in oktober opdracht gekregen om van een monumentale herenhuis uit 1930 het energielabel te bepalen en af te geven met aansluitend een maatwerkadvies.

Gebouwinspecties

NEN-2767 Gebouwinspecties en MJOP/MJOB t.b.v. VVE-Kolfstraat te Purmerend. Eind september en begin oktober heeft W.J. van Duin t.b.v. de VVE-Kolfstraat in Purmerend gebouwinspecties uitgevoerd om het meerjarenonderhoud voor de komende 20 jaar te bepalen. Hierna is een aanvullende opdracht verstrekt om de ernstigste gebreken aan te besteden en in 2012 nog te verhelpen.

Uw EPA Advieseur

W.J. van Duin gecertificeerd EPA-U adviseur en maatwerkadviseur. In april en mei 2012 heeft W.J. van Duin bij Kader in Utrecht de cursus EPA-U en EPA-U maatwerkadvies gevolgd. Op 16 juli is het certificaat EPA-U adviseur en maatwerkadviseur in ontvangst genomen en mag W.J. van Duin als EPA-U adviseur en maatwerkadviseur na woningen nu ook utiliteitsgebouwen voorzien van een energieadvies en aanvullend het maatwerkadvies.

EPA-W Gecertificeerd

W.J. van Duin behaalt het EPA-W 2e-certificaat. Op de eerste zomerdag 2012, t.w. 21-06-2012 heeft W.J. van Duin B&A het 2e-certificaat EPA-W in ontvangst genomen. Tezamen met het 1e-certificaat is ing. W.J. van Duin na de behaalde CITO-examens gecertificeerd om EPA-W (woningbouw) Energie Prestatie Adviezen te geven. Dit houdt het volgende in:

  • - Overleg met de opdrachtgever over het doel van de labeling en zijn verwachtingen vastleggen.
  • - Het opnemen van de bouwkundige en installatietechnische gegevens op een opnameblad.
  • - Het invoeren van deze gegevens in de computer (VABI-programmatuur of gelijkwaardig) ten behoeve van het berekenen van de Energie-Index en de Energieklasse van de woning.
  • - Het afmelden van de woning bij Agentschap.nl en het verstrekken van de Energielabel met gestandaardiseerde energiebesparingsadviezen.
  • - Als aanvulling het verstrekken van een Maatwerkadvies met toepasbare energiebesparingsadviezen met begroting en terugverdientijd.

EPA-W Gecertificeerd

W.J. van Duin gecertificeerd. Zoals u al on een eerder nieuwsflits heeft kunnen lezen heeft W.J. van Duin bij Kader in Utrecht de cursus EPA-W en EPA-W maatwerkadvies gevolgd. Op 05 april is het certificaat EPA-W opnemer in ontvangst genomen en mag W.J. van Duin als EPA-W opnemer en maatwerkadviseur nu woningen voorzien van een energieadvies.