Start BOEI-inspecties

September 2013 zijn 2 pilotprojecten aangewezen voor de start van de BOEI-inspecties. 1 project in Alkmaar en 1 project in Heerlen worden geïnspecteerd, uitgewerkt en ingevoerd in Condor, waarna na goedkeuring door de Rijks gebouwendienst weer nieuwe projecten worden ingepland.

Opdracht BOEI-inspecties trance 2013

De Rijksgebouwendienst (vanaf 2014 Rijks Vastgoed Bedrijf) heeft een selectieprocedure opgezet voor de aanbesteding van BOEI-inspecties aanbestedingstrance 2013-2015. Na de pilotopdracht heeft W.J. van Duin B&A diverse offertes uitgebracht en opdracht gekregen om de quickscans van Nieman van de locaties Wognum, Lutjebroek, Medemblik en Den Helder om te zetten in een 100% brandinspectie van de opgegeven brandmaatregel en brandcompartimenten. Horizontaal en verticaal wordt geïnspecteerd op branddoorslag en brandoverslag van de bouwkundige en installatie-elementen.

Inspectie lekkages
kantoorpand te Amsterdam

In 2007 heeft de oplevering plaatsgevonden van de nieuwbouw van de Verenigde Zieken Vervoer in Amsterdam. Na een aantal jaren vertoonde de vliesgevel diverse lekkages, vooral bij zware storm vanuit bepaalde windrichtingen. W.J. van Duin B&A is gevraagd na literatuurstudie de oorzaak van deze lekkages op te sporen en te verhelpen.

Certificaat Integraal Inspecteur Vastgoed

De Rijksgebouwendienst (vanaf 2014 Rijks Vastgoed Bedrijf) heeft een selectieprocedure opgezet om de kwaliteit van de BOEI-inspecteurs bij de aanbestedingstrance 2013 op een hoogwaardig niveau te brengen. Daartoe heeft Hobéon uit Den Haag een uitgebreide vragenlijst opgezet, zoals evaluaties na inspecties, beoordelingen, en 3 voorbeeldprojecten met BOEI-systematiek. Al deze aspecten werden beoordeeld op kwaliteit en inhoud, waarna de inspecteurs bij positieve beoordeling het predicaat Integraal Inspecteur Vastgoed mogen voeren. Alleen met dit certificaat mogen inspecteurs inschrijven bij deze aanbesteding.

Vervolgopdrachten brandinspecties Omring

Na de pilotopdracht heeft W.J. van Duin B&A diverse offertes uitgebracht en opdracht gekregen om de quickscans van Nieman van de locaties; Wognum, Lutjebroek, Medemblik en Den Helder om te zetten in een 100% brandinspectie van de opgegeven brandmaatregel en brandcompartimenten. Horizontaal en verticaal wordt geïnspecteerd op branddoorslag en brandoverslag van de bouwkundige en installatie-elementen.

NEN-2767 inspectie AFAS-stadion te Alkmaar

W.J. van Duin B&A inspecteerd AFAS stadion te Alkmaar op NEN-2767. Begin 2013 is W.J. van Duin B&A gevraagd van het complete AFAS-stadion inclusief kantoren, kantines en technische ruimten de buiten- en binneninspectie conform de NEN-2767 uit te voeren en om te zetten in een MJOP en MJOB.

Opdracht pilot brandinspectie
Omring

Naar aanleiding van diverse branden in openbare gebouwen heeft de Omring aan Nieman opdracht gegeven een brand-quickscan te maken van diverse verzorgingstehuizen. Na beoordeling en afstemming heeft W.J. van Duin B&A een offerte uitgebracht en opdracht gekregen deze quickscan om te zetten in een 100% brandinspectie van de opgegeven brandmaatregel en brandcompartimenten. Horizontaal en verticaal wordt geïnspecteerd op branddoorslag en brandoverslag van de bouwkundige- en installatie-elementen. Deze gebreken worden verwerkt in een bestek, gebreken- en foto-overzicht en op plattegronden. Met deze gegevens gaat de Omring aanbesteden ten einde de brandgebreken op te lossen.