W.J. van Duin in 1e-groep Erkend Deskundige Energiecertificering

Vanaf januari 2015 gaat de vernieuwde energielabel voor woningen van start, waarmee de woningeigenaar op een eenvoudige wijze aan zijn wettelijke verplichting kan voldoen bij oplevering, verhuren of verkopen van zijn woning.

De eigenaren ontvangen een energielabel met een voorlopig energielabelklasse, gebaseerd op al beschikbare woningkernwaarden. Deze waarden zijn bekend bij het Kadaster/Dataland en het Woononderzoek Nederland van de Rijksoverheid. Deze woonkermerk- waarden weerspiegelen de situatie zoals die naar alle waarschijnlijkheid aanwezig was bij de bouw van de woning. De voorlopige energielabel heeft geen officiële status. Het is bedoeld om de eigenaar bewust te maken van de energiezuinigheid van de woning en hem/haar te stimuleren energie-verbeteringen aan te brengen. Ook kan de eigenaar via de webapplicatie de voorlopige energielabel door de woonkernmerkwaarden aan te passen zelf een definitief label aanvragen. Nadat hij een Erkend Deskundige via de webapplicatie heeft uitgenodigd zijn aanpassing te beoordelen en controleren, kan deze Erkend deskundige het aangeleverde bewijs bij voldoende kwaliteit als positief invoeren, waarna een definitief energielabel is gecertificeerd en geregistreerd.
De 10 Woningkernwaarden die kunnen worden aangepast zijn onder andere het woningtype, bouwjaar, na-isolatie, type beglazing woon- en slaapruimten, verwarming, tapwatersysteem, ventilatiesysteem, aanwezigheid van zonneboiler en m2 PV.

W.J. van Duin heeft maandagmorgen 08 december in de eerste groep EPA-adviseurs bijscholing gekregen om daarna na ondertekening van het contract met de Rijksdienst als Erkend Deskundige in 2015 het Definitieve Energielabel te mogen afgeven.

W.J. van Duin B&A, Witte Paal 47 te Schagen kan nu zowel Energie-Index conform de EPA-W en EPA-U certificering en Energie-advisering aanbieden, als Erkend Deskundige de voorlopige Energielabels woningen 2015 omzetten in Definitieve Energielabels, aankoopinspecties van koopwoningen uitvoeren en Brandveiligheids-, Onderhouds- en Wet- en Regelgevingsinspecties uitvoeren inclusief Meerjarenonderhouds-planningen en begrotingen.

Vervolgopdracht brandinspecties Omring

Begin 2014 heeft W.J. van Duin B&A opdracht gekregen; de quickscans van Nieman voor de 2 locaties Den Burg-Texel om te zetten in een 100% brandinspectie van de opgegeven brandmaatregel en brandcompartimenten.

RGD-BOEI inspectie Archiefgebouw
RGD-BOEI inspectie Kantoorgebouw
RGD-BOEI inspectie Kerk
RGD-BOEI inspectie Kerk
RGD-BOEI inspectie Kerk
RGD-BOEI inspectie Monumentaal Kantoor
RGD-BOEI inspectie Monumentaal Kantoor
RGD-BOEI inspectie Monumentaal Woonhuis

BOEI-gebouwinspecties Zuidoost-Nederland

Ten behoeve van de Meerjarenonderhousplanning heeft W.J. van Duin B&A als vervolg op de opdracht uit 2013 in 2014 een aantal BOEI-gebouwinspecties uitgevoerd. Dit betrof een 4-tal kantoren, bijeenkomstruimtes en een woonhuis, kerk, archiefgebouw en laboratorium. Na uitwerking zijn de gebreken en condities bij de opdrachtgever in zijn onderhoudsprogramma ingevoerd.

Brandveiligheid Acropolishof
te Purmerend

In 2012 heeft de gemeente Purmerend besloten de 4 woonwagenkampen onder te brengen bij de 4 wooncorporaties. Voor overdracht moeten de locaties brandveilig worden gemaaktwaarbij de brandcompartimenten worden aangepast aan het Bouwbesluit. In opdracht van de Gemeente Purmerend heeft W.J. van Duin B&A het voorbereidingswerk uitgevoerd en gesprekken gevoerd met diverse partijen om het woonwagenkamp begin 2015 brandveilig over te dragen aan Intermaris.

RGD-BOEI aankoopinspectie Woning te Haarlem
RGD-BOEI aankoopinspectie Woning te Haarlem
RGD-BOEI aankoopinspectie Woning te Haarlem
RGD-BOEI aankoopinspectie Woning te Haarlem
RGD-BOEI aankoopinspectie Woning te Haarlem
RGD-BOEI aankoopinspectie Woning te Haarlem

Aankoopinspectie woning te Haarlem

W.J. van Duin B&A heeft het verzoek gekregen een aankoopinspectie van een woonhuis uit te voeren. Zowel uitwendig als inpandig heeft en visuele inspectie plaatsgevonden en zijn de gevonden gebreken met de eigenaar besproken. Vervolgens is in de mail een beknopt overzicht gegeven van de gebreken en een raming van de te maken kosten om de gebreken te verhelpen. Bij aankoop zijn alle gebreken door de oude eigenaar in de verkoopprijs meegenomen.

Bewonersbegeleiding aanleg viaduct
in Fryslân

In het 2e-kwartaal zijn de voorbereidingen begonnen ten behoeve van de aanleg van de nieuwe snelweg tussen Drachten en de provincie Drenthe.

Ter plaatse van de Compagnonsfeart wordt een nieuw viaduct, kunstwerk KW600 omlegging N381, aangelegd. In mei 2014 zijn de heipalen voor de eerste fase geheid en dit veroorzaakte ernstige verzakkingen en scheurvorming van de naastgelegen boerderij. In opdracht van de Provincie Fryslân begeleidt W.J. van Duin B&A de bewoners van deze naastgelegen boerderij bij gesprekken en activiteiten naar de provincie en de betrokken aannemers.

NEN-2767 inspecties zorginstelling Zuid-Holland

Begin 2014 heeft W.J. van Duin B&A in samenspraak met HKb Echelon opdracht gekregen om van 2 zorglocaties in Katwijk en Leiden de NEN-2767-inspecties van de gevels en daken uit te voeren en te verwerken in een MJOP/MJOB.