Inspectie bestaand dak VVE-571
te Amsterdam conform NEN-2767

Eind 2015 heeft de VVE-571 het voornemen onder andere het onderhoud en de bijbehorende MJOP en MJOB over te nemen van de woningbouwvereniging. Omdat er verschil van inzicht was over de status en conditie van de bestaande daken heeft W.J. van Duin B&A van de VvE het verzoek gekregen de bestaande daken te controleren conform de NEN-2767 en hiervan een onafhankelijk en bindend advies te geven. In samenwerking met Aksent Dakadvies & Dakwerken heeft een uitgebreide dakinspectie inclusief diverse dakinsnijdingen plaatsgevonden.

gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord
gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord
gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord
gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord
gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord
gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord

Gebouwinspecties sportschool en appartementen te Santpoort-Noord

Ten behoeve van de aankoop van een bestaand pand heeft W.J. van Duin B&A een gebreken-inspectie uitgevoerd van de gevels, daken en inpandige ruimten. Van deze gebreken is een begroting gemaakt met bijbehorende gebrekentekening. Deze documenten vormden een onderdeel bij de koop van de bestaande sportschool met daarboven 2 appartementen.

infraroodopnames woonhuis
te Anna Paulowna

Bij een vrijstaand woonhuis in Anna Paulowna is scheurvorming en doordoor tochtvorming ontstaan. W.J. van Duin B&A heeft door middel van infraroodopnames de energielekken van de gevel opgespoord waarbij tevens de oorzaken van lekkages en scheurvorming zijn aangegeven.

Aankoopinspectie woning
te Zuid-Scharwoude

W.J. van Duin B&A heeft het verzoek gekregen een aankoopinspectie van een woonhuis uit te voeren. Zowel uitwendig als inpandig heeft en visuele inspectie plaatsgevonden en zijn de gevonden gebreken met de makelaar, eigenaar en potentiele eigenaar besproken. Vervolgens is in de mail een beknopt overzicht gegeven van de gebreken en een raming van de te maken kosten om de gebreken te verhelpen. Voor overdracht zijn alle gebreken door de oude eigenaar verholpen.

vervolgopdrachten brandinspecties Omring
vervolgopdrachten brandinspecties Omring
vervolgopdrachten brandinspecties Omring
vervolgopdrachten brandinspecties Omring
vervolgopdrachten brandinspecties Omring
vervolgopdrachten brandinspecties Omring

1e-kwartaal 2015 vervolgopdrachten brandinspecties Omring

Aansluitend op de brandinspecties in 2014 heeft W.J. van Duin in opdracht van de Omring in Hoorn bij nog 3 verzorgingstehuizen in West-Friesland een brandinventarisatie uitgevoerd en verwerkt in overzichten en gebrekentekeningen.

Voorbereidingen biogasfabriek
te Hardenberg

W.J. van Duin B&A heeft de opdracht verworven voor de bouwkundige begeleiding van een projectgroep tot het realiseren van een biogasfabriek in Hardenberg. Dit betreft een pilot van een 2e-generatie biogasproductie op basis van Gravity Pressure Vessel, waarbij onder invloed van vacuüm en hoge druk en temperatuur op ca. 700 m. diepte restafval van de 1e-genaratie biobrandstof wordt gekraakt en omgezet in biobrandstoffen en andere waardevolle componenten.