Bekroning met RgdBOEI® certificaat

Primeur in Noord-Holland en impuls voor W.J. van Duin B&A - Eind november 2010 behaalde Wim van Duin als eerste bouwinspecteur in Noord-Holland in één keer het diploma van NVDO: leergang conditiemeting/BOEI, discipline bouwkundig onderhoud. Daarmee heeft hij een vernieuwende impuls gegeven aan zijn bedrijf W.J. van Duin B&A. Als RgdBOEI®-gecertificeerd inspecteur is Wim van Duin een hooggekwalificeerde inspectieprofessional op het terrein van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Ook het opstellen van een MOP (meerjarenonderhoudsplanning) en MOB (meerjarenonderhoudsbegroting) behoren tot de dienstverlening.

Inspectie: de basis

Veel ondernemingen en organisaties hebben een belangrijk deel van hun vermogen geïnvesteerd in bedrijfsinstallaties en onroerend goed. Regelmatig onderhoud is een belangrijke voorwaarde om deze productiemiddelen in optimale toestand te kunnen houden. Daar gaan een gestructureerde planning en uitvoering van inspecties aan vooraf. Zo'n periodieke inspectieronde is de basis van tijdig en gedegen onderhoud.

Inspectie: preventief belang

Voor onroerendgoedeigenaren, VvE's (Vereniging van Eigenaren) van complexen met woonbestemming of bedrijfsverzamelgebouwen is een periodieke inspectie naar de bouwkundige staat van de panden en (elektro)technische installaties van groot belang. Alleen al uit preventief oogpunt.

Inspectie: maatschappelijk belang

Ook de maatschappelijke aandacht voor risico's rond vastgoedgebruik is de laatste jaren flink gegroeid. Bijvoorbeeld op het vlak van brandveiligheid, gezondheid, veiligheid van installaties, duurzaamheid, milieu en energiebeheer.

Inspectie: veiligheidsbelang

Parallel aan de toenemende technische complexiteit van vastgoed is het risico op calamiteiten gegroeid. Dit is gepaard gegaan met uitbreidende regelgeving rond vastgoedbeheer, wat ook de periodieke inspectierondes ingewikkelder heeft gemaakt. Hoe gecompliceerder de regelgeving, hoe belangrijker het optimaal combineren en integreren van processen voor het behouden van overzicht. Om een einde te maken aan de versnippering over verschillende vakgebieden, heeft de Rijksgebouwendienst het initiatief genomen om een aantal inspecties te harmoniseren in een geïntegreerde beoordelingsmethode die de planning gemakkelijker en overzichtelijker maakt.


Professioneler met Rgd-BOEI®

RgdBOEI® is de naam van de nieuwe geïntegreerde inspectiemethodiek ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, voor gebouwen en gebouwgebonden installaties. Een gedeelte van deze methode is gebaseerd op NEN 2767, de norm voor de conditiemeting van bouw- en installatiedelen.

BOEI staat voor:
- Brandveiligheid
- Onderhoud
- Energie
- Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving

Overzichtelijker met RgdBOEI®

Wim van Duin behoort tot de voorhoede van inspecteurs, werkend conform de systematiek RgdBOEI®- gecertificeerde inspecteurs. Pionierswerk is hem op het lijf geschreven. Bovendien is hij ervan overtuigd dat het instandhoudingproces van gebouwen en installaties veel overzichtelijker georganiseerd kan worden met de RgdBOEI®-methodiek. Geïntegreerde inspectie is efficiënter en voordeliger en geeft bovendien minder overlast op de werkvloer.

Gewaardeerde sparringpartner

Als gecertificeerd inspecteur staat Wim van Duin garant voor een integrale, efficiënte en doelmatige afweging van diverse deelaspecten op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. In die hoedanigheid is hij een gewaardeerde sparringpartner voor een gevarieerde klantenkring, waaronder gemeenten, VvE's, makelaarskantoren, projectontwikkelaars.

Goed uitgangspunt voor integrale besluitvorming

Met de RgdBOEI®-methodiek als leidraad verzorgt W.J. van Duin B&A grondige inspectierondes, met een focus op zowel alle bouwkundige onderdelen van het gebouw (zoals gevels, kozijnen, systeemplafonds, binnenwanden, daken, metselwerk, schilderwerk) als op de gebouwgebonden voorzieningen, zoals dakbeveiliging. Deze overallvisie genereert periodiek consistente en eenduidige informatie, wat een goed uitgangspunt is voor integrale besluitvorming. Op basis van geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen wordt in de rapportage een MOB (meerjarenbegroting) en een MOP (meerjarenonderhoudsplanning) opgesteld. Hiermee kan de gebouwbeheerder zijn beleid voor de komende jaren bepalen. De dienstverlening van Wim van Duin stopt niet bij inspectie, maar kan vervolgd worden in het (laten) uitvoeren van onderhoud, inclusief het handhaven van de wettelijke verplichtingen aan gebouwen en gebouwgebonden voorzieningen.

RgdBOEI® in de breedte

De Rijksgebouwendienst heeft de inspectiemethodiek RgdBOEI® ontwikkeld om een einde te maken aan de versnippering van het gescheiden uitvoeren van inspecties op diverse disciplines. Naast bouwkunde (de specialisatie van W.J. van Duin B&A) zijn er ook geïntegreerde inspectiemethodieken ontwikkeld voor werktuigbouw, elektrotechniek en transport.

Competentieprofiel RgdBOEI®-inspecteur

A. Kennis
- Minimaal MBO+ (werk en denk) niveau.
- Het kunnen herkennen van gebouwdelen, materiaalsoorten en installatietypen.
- Het herkennen van gebreken aan bouwkundige delen en gebouwinstallaties.
- Kennis van de uitvoering van onderhoudsingrepen, zodat alle relevante bijkomende activiteiten benoemd en begroot kunnen worden.
- Op de hoogte zijn van diverse wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit, Gebruikbesluit, ARBO-regels, Brandveiligheidsregels, Asbestregelgeving, et cetera.
- Beschikken over actuele basis vaktechnische kennis op zijn gebied en vooral op het verouderings-, onderhoudsgedrag van materialen.


B. Vaardigheden
- Beschikken over voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden (rapportages).
- Op een uniforme wijze de technische toestand / conditie van bouwkundige delen en/of gebouwgebonden installaties bepalen (afhankelijk van de discipline).
- Onafhankelijk kunnen rapporteren over de waargenomen situaties en de technische toestand / condities en andere gevraagde gegevens.
- Risico's in beeld brengen bij uitstel van een voorgestelde onderhoudsingreep.
- Conditieverbetering kunnen inschatten die ontstaat bij de voorgestelde onderhoudsingreep op middellange termijn.
- Kennis over het functioneren van beheer organisatie en de onderhoudsprocessen die daaraan ten grondslag liggen.Wim van Duin is Gecertificeerd

door onderstaande instanties op het gebied van RgdBOEI®.

Bedrijven die u voor gingen.....

HKb Echelon is al meer dan 30 jaar in heel Nederland werkzaam als gespecialiseerd onderhoudskundig adviesbureau. Onafhankelijk en zelfstandig opererend in de markt van Vastgoedonderhoud. Klein en snel inzetbaar, bieden wij u een breed pakket van integrale dienstverlening.BOEI Wet- en regelgeving rond Brandveiligheid, Onderhoud, Energiebesparing en inzake Bouwen zijn zaken die Wim tot in detail wil doorgronden en -bij inspecties- toepassen. Hij is gedreven, ziet het grote geheel en kijkt naar details. Wim is een zeer bekwame all-round Intergraal Inspecteur Vastgoed.


— Hans Rijnders
HKB Echelon

Daken zijn veel meer dan de top van uw huis of gebouw. Naast de standaardadviestaken die bij een dakpraktijk horen, denk aan opleveringsinspecties en
uitvoeringscontroles, maar ook daktechnisch en milieutechnisch advies doen wij bij Aksent Dakadvies B.V. veel meer dan dat.Op het gebied van conditiemeting NEN2767, voor platte en flauw hellende daken hebben wij voor sociale huisvester Kennemer Wonen onze gezamenlijke kennis gebundeld. Wim zijn inbreng is doordacht, ontwikkelend en vakkundig. Een prettig persoon waar uitstekend mee te werken is.


— Adri Rijnders
Aksent Dakadvies

BuildingLabel faciliteert een landelijk netwerk van adviseurs voor woningen en utiliteits- bouw. We bieden een compleet pakket van kwaliteitsbewaking, (hybride) certificatie, software, rapportagetool, opleidingen en een vakkundige helpdesk.
Voor een vaste klant van ons in de regio Alkmaar en Bergen heeft Wim van Duin de energielabels opgesteld voor woningen, winkels en kantoorgebouwen. Dit heeft hij vlot en vakkundig gedaan. We hopen nog vaker samen te werken.


— Maurits Lavèn
BuildingLabel.com

Wilt u meer weten over
RgdBOEI® inspectie


of wat Wim van Duin voor u kan betekenen op dit specifieke gebied?


klik hier