Van projectontwikkelaar tot overheid

Dankzij uitgebreide netwerkcontacten had W.J. van Duin B&A vanaf de beginfase direct een aantal opdrachtgevers, waar onder diverse projectontwikkelaars en - als een van de grotere opdrachtgevers - de gemeente Purmerend.
Voor deze overheidsorganisatie verzorgt Wim van Duin het onderhoud van overheids- en infragebouwen in de gemeente, asbestsanering, glas-in-lood-restauratie, vervanging van dakbedekking en zelfs de vakmatige begeleiding
bij de brandveiligheidsinspectie aan het stadhuis.


Aanpassen klimaatinstallatie Purmerends Museum Kaasmarkt te Purmerend

Opdrachtgever : Economische Zaken Gemeente Purmerend
Contactpersoon : dhr. F. Koelemeijer
Adviseur : NIAG te Dronten, dhr. C. de Bruin
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 110.000 euro incl. installaties en inrichting, excl.BTW
Bouwtijd : sept. 2015/ nov. 2015
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Overleg met Monumentenzorg en overige gemeentelijke instanties
» Sturen en begeleiden architect, constructeur, installatieadviseur
» Aansturen bouwteam
» Aanbesteden en opdragen werkzaamheden
: betrokken bij uitvoering:
» Begeleiden bouwteam
  » Bewaken kwaliteit en planning
  » Controle werkzaamheden

Brandveilig maken 3 woonwagenkampen te Purmerend

Opdrachtgever : Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Purmerend
Contactpersoon : dhr. P. Meijland
Adviseur : Nieman, dhr. J. Kleinheerenbrink
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 100.000 euro incl. verplaatsingen woonwagens en herinrichting terreinen, excl.BTW
Bouwtijd : okt. / nov. 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Overleg met brandweer en overige gemeentelijke instanties
» Aansturen bouwteam
» Aanbesteden en opdragen werkzaamheden
: betrokken bij uitvoering:
» Begeleiden bouwteam
  » Bewaken kwaliteit en planning
  » Controle werkzaamheden

Reorganisatie en Herinrichting Stadhuis,
Purmersteenweg te Purmerend

Opdrachtgever : B en W, gemeente Purmerend
Contactpersoon : Mevr. J. Prust
Architect : ADP-architecten, dhr. Mark a Campo
Directievoering : W.J. van Duin
Aanneemsom : n.n.t.b.
Bouwtijd : 1e-helft 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in voorbereidingstraject:
» Zitting in bouwteam als bouwadviseur
» Sturen en begeleiden architect, constructeur, installatieadviseur
» Bouwkostendeskundige
» Brandinspectie en rapportage

Reorganisatie en interne verbouwing CWI,
Waterlandweg te Purmerend

Opdrachtgever : Sociale Zaken
Contactpersoon : Mevr. M. Lodder
Architect : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 70.000 euro incl. installaties en inrichting, excl. BTW
Bouwtijd : okt. / nov. 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Overleg met brandweer en overige gemeentelijke instanties
» Maken Programma van Eisen
» Aansturen bouwteam
» Aanbesteden en opdragen werkzaamheden
: betrokken bij uitvoering:
» Begeleiden bouwteam
  » Bewaken kwaliteit en planning
  » Controle werkzaamheden

Asbestsanering
3 brugwachtershuisjes,
Purmerend e.o.

Opdrachtgever : Bouw- en Installatie Techniek gem. Purmerend
Contactpersoon : Dhr. C. Vink
Architect : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 14.000 euro excl. BTW
Bouwtijd : week 38 t/m 41 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Maken bestek en tekeningen
» Aanvraag sloopvergunning ivm asbestsanering
» Overleg met omwonenden
» Aanbesteden en maken contractstukken
: betrokken bij uitvoering:
» Overleg met betrokkenen, o.a. dienst beheer en civiel
  » Directievoering
  » Oplevering en financiële afhandeling
  » Overleg derden ivm schilderwerken na sanering

Verbouwing De Koog
Mileustraat,
Purmerend

Opdrachtgever : Milieubeheer Purmerend
Contactpersoon : Dhr. J. Eenkoren
Architect : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 12.000 euro incl. installaties, excl. BTW
Bouwtijd : week 24 en 25 - 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Uitwerken bestekstekening
» Overleg met gebruiker en gemeentelijke instellingen
» Aanbesteden en opdragen
: betrokken bij uitvoering:
» Directievoering
  » Oplevering en financiële afhandeling

Extra Noodunit wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat,
Purmerend

Opdrachtgever : Wijkbeheer Weidevenne
Contactpersoon : Dhr. E. Farber
Architect : GE-systems
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 70.000 euro, excl. BTW
Bouwtijd : week 33-2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Uitwerken specificaties unit i.s.m. gebruiker
» Aanvragen offerte
» Aanvragen bouwvergunning
» Controle en contractvorming
: betrokken bij uitvoering:
» Opzichter tijdens plaatsing
  » Schouwen en opleveren
  » Overdracht naar gebruiker

Renovatie
Klimop School,
Purmerend

Opdrachtgever : Oecumenisch onderwijs CPOW te Purmerend
Contactpersoon : Dhr. J. Diependaal
Architect : n.v.t.
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 28.000 euro excl. BTW
Bouwtijd : week 42-2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Opzetten Programma van Eisen i.s.m. directeur school
» Maken bestek en tekeningen
» Aanbesteden en maken contractstukken
: betrokken bij uitvoering:
» Directievoering
» Opleveren en financieel afhandelen

Kinderboerderij
De Ridder,
Purmerend

-
: Vervangen pannendak en balklaag berging
-
: Vernieuwen kozijnen kelder
Opdrachtgever : B en W, gemeente Purmerend
Contactpersoon : dhr. D. Reedijk
Architect : Intern
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : n.n.t.b.
Bouwtijd : eind 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Opzetten aanbestedingsstukken
» Begeleiden aanbesteding
» Controle en opdragen aan aannemers
: betrokken bij uitvoering:
» Bouwkundige begeleiding

Vervangen dakbedekking
dierenartsenpraktijk,
Purmerend

Opdrachtgever : Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling gem. Purmerend
Contactpersoon : dhr. J. Beekans
Architect : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 12.000 euro excl. BTW
Bouwtijd : week 41 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Opgeven bestekseisen
» Aanbesteden en maken contractstukken
: betrokken bij uitvoering:
» Directievoering
  » Oplevering en financiële afhandeling
   

Vernieuwen dakkapel en interne verbouwing De Stijl,
Purmerend

Opdrachtgever : Stedelijke Ontwikkeling en beheer
Contactpersoon : mevr. P. de Groot
Architect : Architectenburo C. de Jong VOF bna
Directievoering : dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 14.000 euro excl. installaties en inrichting, excl. BTW
Bouwtijd : dec. 2007
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Overleg met huurder pand
» Overleg met eigenaar en ontwikkelaar
» Aanbesteden en opdragen werkzaamheden
: betrokken bij uitvoering:
» Begeleiden uitvoering en oplevering
  » Bewaken kwaliteit en planning
  » Controle werkzaamheden

School 't Prisma
Gasinjetstraat,
Purmerend

-
: vervangen buitenvoegwerk bovendaks
-
: vernieuwen sanitair en boeidelen
Opdrachtgever : CPOW Purmerend
Contactpersoon : dhr. C. Donkervoort
Architect : Greaber te Wijdewormer
Directievoering : Dhr. Ing. W.J. van Duin
Aanneemsom : 35.000 euro, excl. BTW
Bouwtijd : start week 43-2007 doorlopend in 2008
Rol
W.J. van Duin
: betrokken in aanbestedingstraject:
» Uitwerken specificaties i.s.m. gebruiker
» Aanvragen offertes en bouwvergunning
» Controle en contractvorming
: betrokken bij uitvoering:
» Opzichter tijdens uitvoering
  » Schouwen en opleveren
  » Overdracht naar gebruiker